Kull 20

 

Födda 160321

e. NORD UCH NORD JV-11 RLD F RLD N Tollarbos Charley Mikkels Gutt

u. SE JV-12 RLD F RLD N Agrosofens Sockerärta

 

Kullen består av tre hanar och tre tikar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till