Arven


N RLCH

Agrosofens Yrväder

"Arven"


Tik, kull 20, född 160321

e. Tollarbo's Charley Mikkels Gutt

u. Agrosofens Sockerärta

Ägare: Jannike Holm, Trondheim, Norge

Arvens sida i Rasdata


Hälsa

Hd B och ed ua

Hereditärt fri från PRA-prcd

Hereditärt fri avseende DE


Funktion

Genomförd BPH 170903


Utställning

2 x cert, 2 x BIR-junior

BIR-valp


Jakt

Godkänt kvalificeringspröve i Norge


Övrigt

4 x 1:a pris klass 1 Rally Norge (186, 189, 192 och 192 p)

2 x 1:a pris klass 2 Rally Norge (200 p)

1 x 1:a pris Klass 3 Rally Norge (199 p)

3 x 1:a pris elitklass Rally Norge (197, 199  och 200 p)


Arven bor med Vinna