Kull 20

Kull 20


Födda 160321

e. NORD UCH NORD JV-11 RLD F RLD N Tollarbos Charley Mikkels Gutt

u. SE JV-12 RLD F RLD N Agrosofens Sockerärta


Kullen består av tre hanar och tre tikar 


Agrosofens Kvicksilver "Romeo"

Agrosofens Vildbasare "Summit"

Agrosofens Vildbatting "Jaxon"


Agrosofens Sprakfåle "Kakan"

Agrosofens Yrhätta "Polly"

Agrosofens Yrväder "Arven"